Regelmatig worden er foto’s op de peuterspeelzalen genomen, deze foto’s kunt u bekijken via deze link

Hiervoor heeft u wel een wachtwoord nodig, deze kunt u bij de leidsters van uw peuter opvragen.

Foto's

Ons laatste nieuws

November 2019

Themabrief 'Sint'

December 2019

Nieuwsbrief veranderingen per 1 januari

Welkom bij Stichting 

Weesper Peuterklassen

Wij beheren twee peuterspeelzalen, te weten:

“Onder Moeders Paraplu”

gehuisvest tussen de 2 singelscholen De Triangel en Van der Muelen-Vastwijkschool

“De Regenboog”

in de Hobbedob te Aetsveld

 

Wij zijn erop gericht om een plek te bieden waar kinderen zich veilig en beschermd voelen, kunnen spelen en waar ze graag naar toe gaan. Daarnaast wordt er veel aandacht besteed aan de totale ontwikkeling, met name op taalgebied, zodat er een goede aansluiting is op het basisonderwijs.

Zie voor meer informatie ons Beleidsplan

Stichting Weesper Peuterklassen

06 51098201

Onder Moeders Paraplu

06 20301009

De Regenboog 

06 13717072

Deze site is tot stand gekomen met een bijdrage van het Rabobank Coöperatief Fonds    

 © 2017 - Rijx ontwerp