top of page

Kosten

Onze locaties

Onder Moeders Paraplu

OBS De Triangel -

V.D.M.V. school

De Regenboog

OBS De Hobbedob

Per 1 januari 2017 gelden de volgende prijzen per perioden van 4 weken:


Voor 2 dagdelen ( ochtend/middag ) per week:

€ 70,00 per 4 weken


Voor 3 dagdelen (2 ochtenden/1 middag)

per week:

€ 108,00 per 4 weken


Voor 4 dagdelen ( 2 ochtenden/ 2 middagen)

per week:

€ 140,00 per 4 weken


Voor 2 ochtenden per week:

€ 72,00 per 4 weken


Voor 3 ochtenden per week:

€ 110,00 per 4 weken

De betaling geschiedt per automatische incasso, hiervoor heeft u bij de inschrijving een machtiging getekend. Deze incasso vindt in principe plaats op de eerste dag van de vier-wekelijkse periode.

In geval van tussentijds vertrek geldt de regel dat de ouderbijdrage voor de gehele periode van vier weken verschuldigd is, tenzij de opzegtermijn van twee maanden in acht is genomen of de opzegging in de proefperiode plaatsvindt.

De getoonde prijzen zijn gebaseerd op het prijspeil van 2016 en worden jaarlijks op 1 januari aangepast.

Er zijn ook subsidieplaatsen beschikbaar. In samenwerking met de GGD worden deze subsidieplaatsen verstrekt.

Openingstijden:

Maandagochtend/Donderdagmiddag

(groep blauw)


Maandagmiddag/Donderdagochtend

(groep groen)


Dinsdagmiddag/Vrijdagochtend

(groep roze)

Dinsdagochtend/Woensdagochtend

(tot 12.30) (extra voor 3-jarigen)

08:30 – 12:00 uur Ochtend
08:30 – 08:45 uur Inlooptijd brengen
11:45 – 12:00 uur Inlooptijd halen

13:00 – 16:00 uur Middag 
13:00 – 13:15 uur Inlooptijd brengen
15:45 – 16:00 uur Inlooptijd halen

Openingstijden:

Maandagochtend/Donderdagochtend (groep rood)

Dinsdagochtend/Vrijdagochtend (groep oranje)


Woensdagochtend (tot 12.30)

(extra voor 3-jarigen)

08:30 – 12:00 uur Ochtend
08:30 – 08:45 uur Inlooptijd brengen
11:45 – 12:00 uur Inlooptijd halen

bottom of page