top of page

inschrijven

U kunt uw kind laten inschrijven vanaf 1 jaar. Wanneer uw kind de leeftijd van 2 jaar heeft kan hij/zij in principe worden geplaatst. Het kan echter gebeuren dat de voorscholen tijdelijk vol zijn (per groep worden +/- 16 peuters geplaatst). In dat geval zal uw kind op de wachtlijst worden geplaatst.


U kunt per locatie een inschijfformulier invullen. Ook kunt u aangeven op welke combinatie van dagdelen u uw kind wilt plaatsen. Realiseert u zich dat het aangeven van meerdere voorkeuren, snellere plaatsing tot gevolg kan hebben.

 

Mocht u geen recht hebben op kinderopvangtoeslag, omdat er 1 ouder of beide ouders niet werken, dan moet u ook een ingevuld 'geen recht op kinderopvangtoeslag' formulier inleveren samen met een inkomensverklaring. Het formulier is hiernaast te downloaden. Dit formulier kunt u ook bij de locaties ophalen.


kosten

Het maximum uurtarief voor de toeslagregeling voor dagopvang is €10,25. wij blijven daaronder. Ons tarief bedraagt in 2024 € 9,63 per uur voorschool. 

 

U betaalt bij ons alleen de afgenomen uren. Voor de opvang betaalt u 40 weken x het aantal uur dat u afneemt. Tijdens schoolvakanties zijn wij gesloten.


Wanneer u recht heeft op kinderopvangtoeslag, dan kunt u deze zelf bij de belastingdienst aanvragen.

Wanneer u geen recht heeft op kinderopvangtoeslag, kunt u gebruik maken van een tegemoetkoming van de gemeente.

Hiervoor dient u het formulier "ouderverklaring geen recht op kinderopvangtoeslag voor peuteropvang" in te vullen. 

 Het formulier is hiernaast te downloaden. Dit formulier kunt u ook bij de locaties ophalen.

Voor meer informatie of een proefberekening kunt u kijken op:

https://www.amsterdam.nl/onderwijs-jeugd/vroegschoolse-educatie/hoogte-eigen/

bottom of page