U kunt uw kind laten inschrijven vanaf 1 jaar. Wanneer uw kind de leeftijd van 2 jaar heeft kan hij/zij in principe worden geplaatst. Het kan echter gebeuren dat de peuterklassen tijdelijk vol zijn (per groep worden +/- 16 peuters geplaatst). In dat geval zal uw kind op de wachtlijst worden geplaatst.


Op het inschrijfformulier kunt u kenbaar maken op welke lokatie u uw kind bij voorkeur geplaatst ziet. Ook kunt u aangeven op welke combinatie van dagdelen u uw kind wilt plaatsen. Realiseert u zich dat het aangeven van meerdere voorkeuren, snellere plaatsing tot gevolg kan hebben.

Het centrale inschrijfadres van de Stichting Weesper Peuterklassen is:

Stichting Weesper Peuterklassen
Postbus 5091
1380 GB Weesp

06-51098201

Inschrijving vindt plaats door invulling van het inschrijfformulier. 

U kunt deze aanvragen via ​06-51098201 of downloaden via deze link.

Het formulier kan worden gezonden naar het inschrijfadres. Bij inschrijving bent u
€ 15,- inschrijfgeld verschuldigd. Betaling van het inschrijfgeld geschiedt via automatische incasso. 

Elk jaar geeft de SWP een nieuw informatieboekje uit met daarin alle dingen die u moet weten over uw kind op de peuterspeelzaal. Naast algemene informatie over openingstijden en kosten vindt u ook informatie over de gang van zaken, traktaties, en verjaar- en feestdagen.

U kunt het boekje aanvragen door een e-mail te sturen aan Marian Nijsen.

Inschrijven

Informatieboekje

Stichting Weesper Peuterklassen

06 51098201

Onder Moeders Paraplu

06 20301009

De Regenboog 

06 13717072

Deze site is tot stand gekomen met een bijdrage van het Rabobank Coöperatief Fonds    

 © 2017 - Rijx ontwerp