top of page

U kunt uw kind laten inschrijven vanaf 1 jaar. Wanneer uw kind de leeftijd van 2 jaar heeft kan hij/zij in principe worden geplaatst. Het kan echter gebeuren dat de peuterklassen tijdelijk vol zijn (per groep worden +/- 16 peuters geplaatst). In dat geval zal uw kind op de wachtlijst worden geplaatst.


Op het inschrijfformulier kunt u kenbaar maken op welke lokatie u uw kind bij voorkeur geplaatst ziet. Ook kunt u aangeven op welke combinatie van dagdelen u uw kind wilt plaatsen. Realiseert u zich dat het aangeven van meerdere voorkeuren, snellere plaatsing tot gevolg kan hebben.

Het centrale inschrijfadres van de Stichting Weesper Peuterklassen is:

Stichting Weesper Peuterklassen
Postbus 5091
1380 GB Weesp

06-51098201

Inschrijving vindt plaats door invulling van het inschrijfformulier. 

U kunt deze downloaden via deze link of aanvragen via ​06-51098201. 

Het formulier kan worden gezonden naar het inschrijfadres of gemaild naar marian@swpeuterklassen.com.

Elk jaar geeft de SWP een nieuw informatieboekje uit met daarin alle dingen die u moet weten over uw kind op de peuterspeelzaal. Naast algemene informatie over openingstijden en kosten vindt u ook informatie over de gang van zaken, traktaties, en verjaar- en feestdagen.

U kunt het boekje hier vinden. Op onze locaties zijn ook informatieboekjes aanwezig.

Inschrijven

Informatieboekje

bottom of page